3 november '19: NOVEMBER MUSIC
première van "LOFLIED DER VERZOENING". Capella Brabant m.m.v. het Dudok Strijkkwartet en solisten. Uitgevoerd wordt Reconciliation Magnificat van Kris Oelbrandt (*1972) voor sopraan, alt, bariton, gemengd koor, strijkkwartet, fluit, harp en slagwerk, geschreven in opdracht van Capella Brabant.

Een verzoening tussen drie wereldreligies in muziek en tekst, omgeven met een voordracht door Martin Hoondert over de 'interreligieuze dialoog' en een gesprek over vermenging van culturen. Het project beleeft zijn wereldpremière in 2019 tijdens November Music - internationaal festival voor actuele muziek- en zal daarna in tenminste 5 steden in Nederland worden uitgevoerd. Data en concertlokaties volgen.

10 november '19: presentatie biografie Maurice Pirenne. Capella Brabant werkt mee aan de muzikale omlijsting van de presentatie van een biografie over Maurice Pirenne. Maurice Pirenne was priester, rector cantus van de Scola cantorum, organist in de Sint-Janskathedraal, componist en docent aan het Brabants Conservatorium. Hij overleed in 2008. Pirenne componeerde naast orgel- en kamermuziek talrijke liturgische en profane koorwerken. Daarvan zal Capella Brabant "Aandachtig Drieluik" en "Domine Deus salutis mæ" ten gehore brengen.