Om het kwaliteitsniveau te behouden en verbeteren stelt Capella Brabant zich ten doel veel te investeren in de vooruitgang van de individuele zangers en in de verfijning van de koorklank.

Primair moet iedere zanger(-es) voldoen aan een aantal minimumeisen voor hij of zij de verplichte auditie kan doen. Deze eisen zijn:

  • een vakopleiding muziek afgerond hebben of volgen of over vergelijkbare aantoonbare koorervaring beschikken;
  • zelfstandig kunnen studeren en van blad kunnen zingen;
  • aan de repetities en concerten kunnen en willen deelnemen;
  • auditie willen doen en investeren in verbetering van de individuele stem en de koorklank.
  • bereid zijn zelf zorg te dragen voor stemvorming/ -coaching.
  • deelnemen aan de jaarlijkse presentatieavond waarop iedere zanger een lied ten gehore brengt

Mocht na de auditie blijken dat je aan de gestelde eisen voldoet en dat je past binnen de samenstelling van Capella Brabant, dan word je aspirant-zanger. Er gaat dan een proeftijd in voor de duur van één of meer projecten. Bij wederzijds welbevinden behoor je na deze proefperiode tot de vaste bezetting van Capella Brabant.