Dinsdagavond 26 november werd in de Grote Kerk in Den Bosch de derde masterclass gehouden van het koor Capella Brabant in de aanloop naar de Messiah van Händel die op 14 december wordt uitgevoerd.

In zijn openingswoord vertelde dirigent Marc Versteeg dat voor die uitvoering 16 repetities worden gehouden, waarvan dit de veertiende was. De opzet van de avond was als volgt: Marc Versteeg dirigeert een bepaald gedeelte uit de Messiah waarna Harry van Berne de gedeelten die zijns inziens beter kunnen, met het koor gaat doornemen, eigenlijk doorzingen. Dat betekent nogal eens een klein stukje zingen en dan werken aan verbetering.

De nadruk ligt vooral op de betekenis van de waarde van de muziek. Bijvoorbeeld, hoe zing je het woord “together” homofoon, of in de korte zin “Glory of the Lord” moet het woord Glory eruit spatten en op het juiste moment ten gehore worden gebracht. Van Berne: ‘Let op de woorden die belangrijk zijn’. Met deze aanpak ervaar je als toehoorder dat de Messiah een doorwrocht muziekstuk is, zowel in tekst als in zang. Soms wordt het koor gevraagd de tekst te zeggen, dus niet te zingen. Voor een goede verstaanbaarheid moet de precisie van de zang op de medeklinkers vallen.

Op een gegeven moment werd het koor in vier stemgroepen verdeeld die op verschillende plaatsen in de kerk werden gezet, in een kring met de gezichten naar elkaar toe. Van Berne tegen de koorleden: ‘Luister vooral naar elkaar’. Als dan wordt gezongen, ervaar je een ruimtelijke beleving die nog sterker werd toen het koor al zingend door de kerk moest gaan lopen. Dan hoor je ook wat een geweldige akoestiek de Grote Kerk heeft.

Als steun voor het koor speelde de organist Rob Nederlof op een zogenaamd kistorgel, een klein instrument dat zeer geschikt is voor dergelijke repetities. Het gemak waarmee hij speelde en van deel naar deel kon overstappen, was bewonderenswaardig. Hoe op een klein instrument groots gespeeld kan worden!

De avond begon om 8 uur en pas om half elf werd de laatste strofe gezongen. De aanwezigen hadden een boeiende avond gehad en het koor was ‘gegroeid’ in deze vertolking.

Al met al belooft dit een schitterende uitvoering te worden op 14 december in het Jheronimus Bosch Art Center.