KLIK HIER VOOR HET KOPEN VAN TOEGANGSKAARTJES. In het vervolgmenu klik je op de afbeelding bij de datum van je voorkeur. Houd er rekening mee dat er per voorstelling een gelimiteerd aantal van 100 kaarten verkocht wordt, dit in verband met de mise-èn-espace! Wees er dus op tijd bij.....

De muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) wordt beschouwd als de grote voorloper van de orgelmuziek van Johann Sebastian Bach. In de sfeervolle raadszaal van het (Witte) Raadhuis in Vught wordt Sweelincks muziek afgewisseld met een fictief levensverhaal dat is gebaseerd op historische feiten. Capella Brabant nodigde Manon Uphoff uit om dit verhaal te schrijven. Zij schreef een indrukwekkende monoloog die wordt opgeluisterd met muziek.

sweelinck

Marc Versteeg idee en artistieke leiding
Manon Uphoff libretto
Saskia Bonarius regie
Netty Dielissen - van Duuren spel
Capella Brabant kamerkoor
Regina Albanez theorbe en luit
Maaike Boekholt viola da gamba
Jamie de Goei orgel

Data uitvoeringen Raadhuis Vught:

  • Zaterdag 26 januari 2019 - 20.15 uur
  • Zondag 27 januari 2019 - 14.15 uur 

SWEELINCK

Het leven van Sweelinck wordt verteld vanuit het gezichtspunt van zijn weduwe, Claesgen Dircxdochter Puyner (een prachtige rol door actrice Netty Dielissen-van Duuren). Aan het einde van haar leven haalt zij herinneringen op aan haar wereldberoemde echtgenoot. Gedachten die worden aangevuld met overpeinzingen van een anonieme vrouw die eveneens in de Koestraat woonachtig is en die wordt geraakt door de schoonheid van Sweelincks composities. Een vertelling over het alledaagse leven en persoonlijke dilemma’s. Hoe ging Sweelinck om met die roem die veel verder reikte dan waar hij zelf ooit was geweest? Waren zijn successen van invloed op zijn gezinsleven? Was er sprake van liefde tussen man en vrouw? Had hij nog tijd voor zijn kinderen? Wat bracht zijn muziek bij anderen teweeg?
Vught wapen

Toegangskaarten:

Via www.capellabrabant.nl (mogelijk t/m 25 januari)
          voorverkoopprijs: € 29,50 inclusief koffie/thee

Via kassa Vughts Raadhuis op de uitvoeringsdagen:
          € 32,00 inclusief koffie/thee

Met dank aan de gemeente Vught

KERSTCONCERT FLYER

December; Jozef en Maria, dwalend op zoek naar een dak boven hun hoofd. Die ene herberg die de deur op slot liet. De geboorte van Jezus, de vlucht naar Egypte. Wat is er in 2000 jaar eigenlijk veranderd? Hoeveel herbergen houden hun deuren dicht? Zijn er nog wijzen en uit welke richting komen ze dan?

December, de maand van terugkijken en vooruitkijken, de maand van de levensvragen. Donker en koud buiten, warm binnen. Capella Brabant wil graag kerstwarmte delen en we willen mensen aanzetten tot nadenken, tot nieuwe vragen, misschien zelfs tot antwoorden.

Zaterdag 16 december 2017 om half negen, in de Grote Kerk op het Kerkplein in ’s-Hertogenbosch zingen we Benjamin Britten en Jetse Bremer. Britse en Nederlandse kerstliederen, muziek die u als vanzelf zachtjes in uw hoofd mee gaat zingen. Deze avond gaan we verder dan zang alleen. U bent niet anders van ons gewend. Bij onze concerten willen we muziek graag koppelen aan andere kunstdisciplines of maatschappelijke thema’s.

Componist, etnomusicoloog en muziekpedagoog Zoltán Kodály looft muziek in leven en werk. Met orgel, met de menselijke stem en dat alles in volle overtuiging. De programmatitel ‘Vox Humana’ verwijst dan ook niet alleen naar het orgelregister als ‘imitatie’ van de menselijke stem. Kodály was voornamelijk een vocaal componist, bij wie melodie altijd de volle aandacht kreeg. Zelf verklaarde hij vlak voor zijn dood: “Onze eeuw van mechanisatie leidt tot een weg waar de mens zelf tot een machine verwordt; alleen de geest van het zingen kan ons dit lot besparen”. Muziek en tekst zijn dan bij deze componist ook “uit één stuk”, ze ademen samen.

Koormuziek werd Kodály’s meest omvattende oeuvre. Nagenoeg geen andere componist uit de 20ste eeuw toont een grotere kennis van, of een grotere toewijding aan dit genre. Voor Kodály zijn de schoonheid van de menselijke stem en de bekoring van het zingen onuitputtelijk. Het gebruik van barokke woordschilderingen, de afwisseling van homofone en polyfone passages en de verbinding van lineaire en verticale schrijfwijzen tonen zijn rijke techniek. Dit is niet louter een schoolse vasthoudendheid, maar juist dienstbaarheid aan de expressie. Kodály was ervan overtuigd dat ieder mens muzikaal is. Als pedagoog ontwikkelde hij – op grond van materiaal van anderen – een methode voor muziekonderwijs aan kinderen en amateurmusici. Vox Humana toont tevens de opinie van Kodály namelijk dat men kinderen op school naast taal ook meteen muziek moet bijbrengen. Hoe hoger de klas, hoe meer uren er aan muziek dienen te worden besteed! Eigenlijk was Kodály met pensioen; na de Tweede Wereldoorlog reisde hij naar Engeland, Frankrijk, Amerika en de USSR om zijn eigen composities te dirigeren. Niettemin voltooide hij een jaar voor zijn dood, in 1966, alsnog een meesterwerk: Laudes Organi voor koor en orgel. Deze lofzang op het orgel, de menselijke stem en muziek staat centraal in het programma Vox Humana. In de composities van de Nederlandse componist en organist Hendrik Andriessen domineren twee elementen die zijn grote voorliefde hadden: het orgel en het koor. Als organist zette hij de grote Franse tradities voort, gefascineerd als hij was door de rijke symfonische kleuren van de Franse orgelliteratuur.