De term 'capella' komt van het muziekbegrip 'a capella'. Letterlijk betekent a capella "in (de) kapel(stijl)", waarbij met kapel de kerk wordt bedoeld.

Tot de 16e eeuw werd vooral in kerkmuziek 'a capella' toegepast. De kerkmuziek werd tot die tijd gewoonlijk door niet-begeleide koren uitgevoerd. Wanneer er al muziekinstrumenten meespeelden, ondersteunden deze slechts, als verdubbeling, de vocale partijen. De term komt ook veel voor in de variant 'a cappella', met dubbel-p dus. Deze variant is gebaseerd op het Italiaans, terwijl de variant met enkel-p gebaseerd is op het Latijn.

Formeel zijn beide schrijfwijzen correct, alhoewel de Italiaanse schrijfwijze meer gehanteerd wordt. Musicologen debatteren veel over de juiste schrijfwijze van deze term. Omdat de term het eerst voorkwam in de oude Italiaanse Katholieke kerk en de gebezigde taal toen Latijn was, zien sommigen de Latijnse spelling als de enige juiste. Het Groene Boekje hanteert de Latijnse variant. Anderzijds zijn er musicologen die stellen dat de meeste muziektermen, zoals bijvoorbeeld forte en accelerando uit het Italiaans komen. De enige juiste spelling zou dus de Italiaanse schrijfwijze, met twee p's zijn. In de Italiaanse schrijfwijze zou Cappella Brabant zoveel betekenen als de "kapel van Brabant", met een verwijzing zijn naar de muziekterm 'a cappella'.

CapellaEchter de 'Capella' (alpha Aurigae) is ook de helderste ster van het sterrenbeeld Voerman (Auriga). Auriga staat meestal afgebeeld met een geit over de linkerschouder. Capella ('Geitje'), de helderste ster in deze sterrengroep, geeft de ligging aan. De geit wordt vereenzelvigd met Amalthea, de geit die Zeus zoogde. Capella is de op zes na helderste ster aan de hemel (magnitude 0,08) en staat op een afstand van 43,5 lichtjaar van ons vandaan. De ster is tien keer zo helder als onze zon. Capella is een dubbelster. De begeleider heeft een omlooptijd van 104 dagen. De visuele helderheid van Capella is de som van deze twee sterren.

In de Latijnse schrijfwijze zou Capella Brabant zoveel betekenen als de "ster van Brabant", met een verwijzing naar de muziekterm 'a capella'. Maar er zit ook een verwijzing in naar de dubbelster. Een ster (ripieno) met een begeleider (concertino), waarvan de muzikale helderheid bepaald wordt door de som van de twee ensembles. Het is daarom evident dat Capella Brabant voor de Latijnse schrijfwijze gekozen heeft.